Anasayfa > Genel > Yapılandırma Kanunu yayımlandı

Yapılandırma Kanunu yayımlandı

Yapılandırma ve istihdama ilişkin 7256 Sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlandı. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

REKLAM

Söz konusu bu yapılandırma Kanunu ile;

• Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

• Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, 

• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

• Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

• Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

• Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;  

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

• Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

• Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

• Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

• 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

• 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması

gibi imkanlar getirilmiştir.

Son başvuru

Yapılandırma kapsamından faydalanmak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 tarihidir. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin bu tarihe kadar ilgili yerlere başvuru yapması gerekmektedir.

Kesinleşmiş alacaklara yapılandırılma

Bu kanun ile sadece kesinleşmiş olan borçlara yapılandırma yolu açılmıştır. Kesinleşmemiş olan, incelemde olan, tarhiyat aşamasında olan, dava aşamasında olan borçlara yapılandırma yapılmamıştır.

Daha önceki 7143 sayılı kanunda yer alan yapılandırmada “kesinleşmiş alacaklar” maddesi ile birlikte “kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacaklar” ile “inceleme ve tarihyat safhasında bulunan işlemler” maddeleride bulunuyordu.

Matrah artırımı

Bu yapılandırma da diğer bir farklılıkta vergi ve matrah artımı olmaması. Yine 7143 sayılı kanunda buna imkan verilmişti. Yeni çıkan 7256 sayılı kanunda matrah artımı yer almadı.

Varlık barışı

7256 sayılı kanun ile varlık barışı imkanıda getirildi. MADDE 21’de 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir ve buna göre; Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

Varlık barışının en önemli avantajı kanunda yazana göre şöyledir; “Bu madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.”

7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun’un tamamı için bakabilirsiniz;

7256 sayılı yapılandırma kanunu resmi gazete

Kaynak: GİB, 7256 sayılı kanun

REKLAM

İlginizi çekebilir

Ad ve Soyadı Değişikliği Başvuruları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre vatandaşlar ad ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir