Anasayfa > Resmi Gazete > Mali Suçları Araştırma Kurulu Tebliğinde Değişiklik

Mali Suçları Araştırma Kurulu Tebliğinde Değişiklik

Resmi Gazete, 19 Kasım 2013  SALI, Sayı : 28826, Maliye Bakanlığından:

REKLAM

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 10)

MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5)’nin 2.2.7. maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü paragraf eklenmiştir.

“Emeklilik sözleşmesinin mesafeli satış kapsamında çağrı merkezi vasıtasıyla düzenlenmesi halinde, imza örneği aranmamakla birlikte bu sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurulur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 2.2.9. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“2.2.10. Faaliyetlerini Münhasıran Elektronik Ortamda Gerçekleştiren Yükümlüler

Ticari faaliyetlerinin tamamını fiziki bir işyeri bulunmaksızın ve müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlülerce;

– Türkiye’de mukim bankayla, sunulan mal veya hizmete ilişkin tahsilat ve ödeme işlemlerinin elektronik ortam üzerinden gerçekleştirileceğine dair sözleşme yapılmış olması,

– Müşterinin elektronik ortamda alınan üyelik başvurusunda, kimliğe ilişkin bilgilerin (Adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi,

– Tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek üyeliği kabul edilmiş kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı vasıtasıyla yapılması

koşuluyla, müşterinin kimlik bilgilerinin Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki usul çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınması zorunlu değildir.

Şans ve bahis oyunları düzenleme hak ve yetkisini haiz kurum ve kuruluşlar tarafından bayilik verilmeksizin, bu faaliyetlerin sanal ortamda bizzat kendilerince gerçekleştirilmesi halinde de bu tedbirler uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğin 2 nci maddesi 1/1/2014 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

REKLAM

İlginizi çekebilir

tecil faiz oranı ne kadar

Tecil Faiz Oranı Düştü

25 Ekim 2019 tarihli ve 30929 sayılı resmi gazeteye göre yıllık %22 olarak uygulanan tecil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir