Anasayfa > KPSS > KPSS 2012/2 İle SGK’yı Kazananlar

KPSS 2012/2 İle SGK’yı Kazananlar

KPSS 2012/2 sonuçlarına göre SGK yı kazananlardan istenen belgeler açıklandı. Bu belge ve evrakların son teslim tarihi 18 Aralık 2012 Salı günü mesai sonuna kadardır.

REKLAM

SGK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından, KPSS 2012/2 Sonuçlarına İlişkin Duyuru:

A. Genel Ve Özel Şartlar:

Kurumumuz hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için merkez ve taşra teşkilatımızda boş kadroları gösterir kadro cetvelleri Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiş olup, ÖSYM tarafından 30/11/2012 tarihinde KPSS 2012/2 yerleştirme sonuçları ilan edilmiştir.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatına KPSS 2012/2 yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilmeleri uygun görülen adaylardan istenilen belgeler:

1- İş talep formu (Eksiksiz olarak doldurulup ekleri eklenecektir.)

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. (aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca tasdik edilmiş sureti kabul edilir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir. (Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okumuş ise, ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise belgesi)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

4- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde özürlü olmadığına dair beyanı.

5- Askerlik durum beyanı. (Askerlik yapmış ise terhis belgesi) Müracaat tarihi itibarıyla halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak bunların askerde olduklarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

6- Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)

7- İcra Memuru kadrosuna atanacaklardan, görev yapabilmesine sağlık yönünden engel bir durum bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı

8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belge ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olduğuna dair belge.

9- KPSS 2012/2 Sınav Sonuç Belgesi.


B. Belgelerin Teslim Ve Değerlendirilmesi:

1- Adayların iş talep formu ile atamaya esas belgeleri 18.12.2012 Salı mesai sonuna kadar Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 5. kat 524 nolu odaya elden veya posta ile (postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3- Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular www.sgk.gov.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.

REKLAM

İlginizi çekebilir

Mesleki Eğitim Okulları ve Öğrencileri İçin Staj ve Sigorta işlemleri

Stajyer öğrenciler ile ilgili ve staj konusundaki sigorta işlemleri ile ilgili sık sorulan soruları Milli …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir