Anasayfa > Genel > Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak  hazırlanan “Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi” pdf formatında yayınlanmıştır. Rehberin basım ve dağıtım çalışmaları devam etmektedir.

REKLAM

2012 yılında kira geliri elde edenlere yönelik olarak hazırlanan rehberde; kira gelirine konu mal ve haklar, kira gelirinde istisna uygulaması, kira gelirinin tespitinde indirilecek giderler, kira ödemelerinde vergi kesintisi, beyannamenin verilme zamanı ve yeri, 2012 yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunulmaktadır. Rehberde ayrıca, beyannamenin doldurulmasına ilişkin örneklere ve beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlara da yer verilmiştir.


KİRA GELİRİNİN BEYANI:

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;
– Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2012 yılı için 3.000 TL) aşanlar,
– İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2012 yılı için 25.000 TL) aşanlar,
(Beyanname verme sınırı olan 25.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)
– Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2012 yılı için 1.290 TL) aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir.

 

BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE YERİ:
Mükelleflerin, 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2013 yılının MART ayının  1’inci gününden 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri  gerekmektedir.

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması  halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

 

VERGİNİN ÖDENMESİ:
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi;

– Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
– Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi  dairelerine,
– Tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir.

 

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi

REKLAM

İlginizi çekebilir

Sosyal Medya İçerik Üreticiliği ile Mobil Uygulamalara Vergi Düzenlemesi

Yeni vergi düzenlemesi ile Sosyal medya ile (Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok vb) gelir elde edenler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.