Anasayfa > Vergi > KDV Beyannamesinde Değişiklik

KDV Beyannamesinde Değişiklik

1 nolu Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesinde Ocak – 2019 vergilendirme döneminden itibaren bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklere göre bazı satırlar kaldırılarak, bazı yeni indirim satırları ilave edildi.

REKLAM

Buna göre 1 nolu KDV beyannamesine;

“İndirimler” bölümünde yer alan “102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırıldı, onun yerine 108 – 109 ve 110 olarak üç ayrı satır getirildi.

“Bu Döneme Ait İndirilecek KDV’nin Oranlara Göre Dağılımı” tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

108 – Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV

1 nolu KDV beyannamesine eklenen “108 – Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV” satırına, tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.

109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV

1 nolu KDV beyannamesine eklenen “109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV” satırına, kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.

110 – İthalde Ödenen KDV

1 nolu KDV beyannamesine eklenen “110 – İthalde Ödenen KDV” satırına, ithalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.

Kaynak: GİB, muhasebetr


REKLAM

İlginizi çekebilir

esnaflara kredi yapılandırması

Esnaflara Kredi Yapılandırması

Yapılan açıklamaya göre Esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanlar yapılandırılacak. 30 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.