Anasayfa > Resmi Gazete > İlan Ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı

İlan Ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı

Resmi Gazete, 18 Şubat 2014  SALI, Sayı: 28917, Bakanlar Kurulu Kararı

REKLAM

Karar Sayısı : 2014/5896

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/2/2014 tarihli ve 13844 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KARAR

MADDE 1- (1) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci, 21 inci, 56 ncı, 60 ıncı ve 84 üncü maddelerinde yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri belediye grupları itibarıyla aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

A- İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü

Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

60

23

22

21

20

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

30

11

10

9

8

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

10

3

3

2

2

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

80

31

31

30

30

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için

0,12

0,03

0,03

0,02

0,01

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

0,25

0,07

0,06

0,05

0,03

B- EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlence Yerleri ve Alanı

Belediye Grubu / Verginin Miktarı (TL)

1

2

3

4

5

1.

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için 50 m2 ye kadar

15

5

5

5

5

51 m2 – 150 m2 arası

20

7

6

6

6

151 m2 – 300 m2 arası

25

10

9

8

7

301 m2 den yukarı

30

11

10

9

8

4 yıldızlı otelde

40

12

11

10

9

5 yıldızlı otelde

50

15

12

11

10

2

Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

10

5

5

5

5

C- İŞGAL HARCI

İşgalin Türü

Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

1,5

0,50

0,50

0,50

0,50

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

1,5

0,50

0,50

0,50

0,50

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

3

1

1

1

1

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için

1

0,30

0,30

0,25

0,25

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

2

0,70

0,60

0,50

0,50

Ç- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Alanı

Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 mye kadar

65

23

22

21

20

26 m2-100 marası

130

45

40

35

30

101 m2-250 marası

260

80

70

60

50

251 m2-500 marası

400

135

120

105

90

501 mden yukarı

600

230

210

190

170

D- İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Alanı  

Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

Her tür işyeri için

25 mye kadar

0,50

0,19

0,18

0,17

0,16

26 m2-100 marası

0,70

0,27

0,25

0,24

0,23

101 m2-250 marası

0,80

0,31

0,29

0,28

0,26

251 m2-500 marası

0,90

0,35

0,33

0,31

0,29

501 mden yukarı

1

0,39

0,37

0,35

0,33

Madde 2- (1) Bu Kararnamede yer alan maktu vergi ve harç miktarlarının birinci grup belediyelerde; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla büyükşehir sınırları içinde olan belediyeler için tamamı, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce büyükşehir belediyesi sınırları içinde olan belediyeler için %80’i; 6360 sayılı Kanunla büyükşehir sınırlarına giren belediyeler için %60’ı, diğer birinci grup belediyeler için %40’ı uygulanır. Bu şekilde yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan maktu vergi ve harç tutarlarında virgülden sonraki iki hane dikkate alınır ve asgari kanuni hadden düşük çıkan tutarlar asgari hadde yükseltilir.

Madde 3- (1) 21/10/2013 tarihli ve 2013/5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4- (1) Bu Karar 19/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

REKLAM

İlginizi çekebilir

Sosyal Medya İçerik Üreticiliği ile Mobil Uygulamalara Vergi Düzenlemesi

Yeni vergi düzenlemesi ile Sosyal medya ile (Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok vb) gelir elde edenler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir