Anasayfa > Resmi Gazete > Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları

Resmi Gazete, 28 Aralık 2014 PAZAR, Sayı : 29219, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

REKLAM

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 441 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun Kanundaki ceza miktarı 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında uygulanacak ceza
20 nci maddesinin
(a) bendindeki ceza miktarları 500 TL 963 TL
1.000 TL 1.932 TL
(b) bendindeki ceza miktarı 24.000 TL 46.501 TL
48.000 TL 93.007 TL
(c) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL 11.619 TL
2.000 TL 3.870 TL
300 TL 575 TL
(d) bendindeki ceza miktarları (b) bendi için iki kat:
48.000 TL 93.007 TL
96.000 TL 186.019 TL
(c) bendi için iki kat:
12.000 TL 23.249 TL
4.000 TL 7.746 TL
600 TL 1.157 TL
(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:
600 TL 1.157 TL
(e) bendindeki ceza miktarı 10.000 TL 19.372 TL
(f) bendindeki ceza miktarı 60.000 TL 116.261 TL
(g) bendindeki ceza miktarı 6.000 TL 11.619 TL
(h) bendindeki ceza miktarları 400 TL 770 TL
1.200 TL 2.321 TL
4.000 TL 7.746 TL
12.000 TL 23.249 TL
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*:
40 TL 77,46 TL
10 TL 19,32 TL
100 KR 186 KR
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:
30 TL 58,08 TL
6 TL 11,58 TL
100 KR 186 KR
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:
20 TL 38,71 TL
4 TL 7,71 TL
100 KR 186 KR
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*:
10 TL 19,32 TL
2 TL 3,82 TL
40 KR 73 KR
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları 24.000 TL 46.501 TL
600 TL 1.157 TL
(i) bendindeki ceza miktarı 1.000 TL 1.932 TL
(j) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL 46.501 TL
600 TL 1.157 TL
(k) bendindeki ceza miktarları 20.000 TL 38.751 TL
100.000 TL 193.772 TL
(l) bendindeki ceza miktarları Dekar başına*:
20 TL 38,71 TL
Metkreküp başına*:
120 TL 232,50 TL
(m) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL 11.619 TL
4.000 TL 7.746 TL
(n) bendindeki ceza miktarları 48.000 TL 93.007 TL
1.200 TL 2.321 TL
(o) bendindeki ceza miktarı 12.000 TL 23.249 TL
(p) bendindeki ceza miktarı 24.000 TL 46.501 TL
(r) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL 46.501 TL
60.000 TL 116.261 TL
(s) bendindeki ceza miktarı 100 TL 186 TL
(t) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL 3.875.538 TL
(u) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL 3.875.538 TL
(v) bendindeki ceza miktarı  

100.000 TL den

 

193.772 TL’den

1.000.000 TL’ye kadar 1.937.766 TL’ye kadar
(y) bendindeki ceza miktarı  

 

100.000 TL den

 

 

193.772 TL’den

1.000.000 TL’ye kadar 1.937.766 TL’ye kadar
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları Belediyelerde; Belediyelerde;
·           Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: ·           Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:
50.000 TL 96.882 TL
·           Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda: ·           Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:
30.000 TL 58.129 TL
·           Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda: ·           Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:
20.000 TL 38.751 TL
·           Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda: ·           Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:
10.000 TL 19.372 TL
·           Organize Sanayi Bölgelerinde: ·           Organize Sanayi Bölgelerinde:
100.000 TL 193.772 TL
·           Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: ·           Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:
60.000 TL 116.261 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

REKLAM

İlginizi çekebilir

7256 sayılı yapılandırma kanunu, vergi ve SGK borçlarına yapılandırma

Yapılandırma Kanunu yayımlandı

Yapılandırma ve istihdama ilişkin 7256 Sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlandı. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir