Anasayfa > Resmi Gazete > Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi Gazete, 19 Nisan 2014  CUMARTESİ, Sayı : 28977,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 4. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) İşkolu:18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesi gereğince 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinde belirtilen işkollarını,”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 – Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir.”

MADDE 4  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5  Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/8/2004 25540
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/7/2012 28346

İlginizi çekebilir

vergiye uyumlu mükellef, yüzde 5 indirim uygulaması

Vergiye Uyumlu Mükellefe %5 İndirimde Sınır Arttı

Vergiye uyumlu mükellef için %5 indirim uygulaması bulunmaktadır. Bunun için kanunda belirtilen şartlar bulunmaktadır. Bunlardan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir