Anasayfa > Genel > Uluay Çeviri Profesyonel Kadrosu ile Sektörünün Lideri

Uluay Çeviri Profesyonel Kadrosu ile Sektörünün Lideri

Uluay Yeminli Tercüme, Çeviri

Çeviri günümüz globalleşen dünyasında önemi hiç azalmayan aksine her geçen gün daha da artan bir hizmet olma özelliğine sahiptir. Herhangi bir dilin, bilginin ve durumun bir başka dile aktarılmasının istendiği durumlarda çeviri sürecine gereksinim duyulur. Titizlikle gerçekleştirilmesi zorunlu olan çeviri sürecinde istenilen kalitenin sağlanamaması durumunda söz konusu dil ya da kültür yanlış anlaşılabileceğinde çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Üstelik çevirinin yanlış ya da eksik yapılması durumunda çeviriyi talep eden kurum ya da kişi birtakım olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabilir. Bu tür sorunların yaşanmaması için alanında uzman, deneyimli ve profesyonel çevirmenlerle ve çeviri bürolarıyla çalışılması tercih edilmelidir. Sektörünün öncü ismi Uluay Çeviri yalnızca yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme konusunda değil diğer tüm çeviri türlerinde de kaliteli, hızlı, güvenilir ve ekonomik fiyatlı hizmet vermektedir. Siz de tüm çeviri ihtiyaçlarınızı Uluay Çeviri kalitesiyle karşılama avantajından yararlanarak bu ayrıcalığın tadını çıkarabilirsiniz.

REKLAM

Yeminli Tercüme Neden Yapılır?

Yasal statüye sahip belgelerin yanı sıra çeşitli nedenlerle yasal süreçlerde ibraz edilecek belgelerin tercümesi noktasında yeminli tercüme hizmetinden yararlanılmalıdır. Aynı zamanda idari amaçlarla kullanılacak ya da resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilecek belgeler için de mutlaka yeminli tercüme hizmeti kullanılmalıdır.

Yeminli tercüme hizmetlerinin kullanım alanları da kabul şartları da her ülkede farklılık gösterebilir. Bu nedenle tercümenin kaynağı olan ülke ve evrakın teslim edileceği ülke standartları değerlendirilmeli, farklı süreçler izlenerek hizmet sunulmalıdır.

Yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan herhangi bir belge resmi statü kazanır. Yeminli tercüme hizmeti yalnızca yeminli tercümanlar tarafından verilir. Yeminli tercümanlık yapma hakkı kazanan kişilerin; Mütercim-Tercümanlık/Dil Bilimleri gibi bölümlerde lisans eğitimini tamamlamış, yurt dışında eğitim almış veya uzun yıllar yurt dışında yaşamış ve dil bilgisini çeviri hizmetleri ile değerlendirmek isteyen kişiler olması şartı aranır.

Yeminli tercümanlık, standart tercümanlık hizmetlerini temel almakla birlikte aralarında bazı önemli farklar vardır. Hali hazırda tercümanlık görevini icra eden, profesyonel bir çeviri bürosuna bağlı ya da bağımsız olarak çalışan tercümanlar istenilen şartlara haiz olmaları durumunda yeminli tercüman olmak için başvuruda bulunabilirler. Yeminli tercümanlık yapmak isteyen kişi, noterden bu hakka sahip olmasını sağlayan izin tutanağı almalıdır. Yeminli tercümanlık başvurusunda bulunacak kişiler ana dillerinin dışında en az bir yabancı dilde uzman seviyesinde olmalıdırlar. Bununla birlikte standart tercümanlar için geçerli olduğu üzere yeminli tercümanlar için de yalnızca çeviri dil çiftlerini konuşmak yeterli değildir. Yeminli tercüman aynı zamanda dilin temel kurallarına ve dil bilgisine üst düzeyde hakim olmalıdır.

Resmi süreçlerde bireylerin ve kurumların en çok ihtiyaç duyduğu çeviri türleri yeminli tercüme ve noter tasdikli tercümedir. Noter tasdikli çeviri hizmetlerinden yararlanmak resmi kurumlara ibraz edilecek belgelerin çevirisi aşamasında zorunlu bir durumdur. Özellikle mahkemeler ve konsolosluklar gibi makamlara ibraz edilecek olan belgelerin çevirisi, söz konusu dokümanlar resmi nitelik taşıdığından yeminli tercümanlar tarafından yapılmalı ve çeviri süreci noter onayı ile tamamlanmalıdır.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin bazıları özellikle halkla paylaşılması istenmeyen, özel niteliğe sahip belgelerin çevirisi konusunda da tercihlerini yeminli tercümanlardan yana kullanırlar. Güven unsuru ve bilgi gizliliği bu tür belge ve yazışmalarda en önemli konu olduğundan yeminli tercümanlarla çalışılması söz konusu standartların sağlanması aşamasında kritik öneme sahiptir.

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli tercüman olmak isteyen kişinin tercümanlık yapmak istediği dil çiftindeki yetkinliğini kanıtlar nitelikteki belgeleri noterliğe ibraz etmesi zorunludur. İbraz edilecek bilgiler ve belgeler arasında; yeminli tercüman adayının eğitim gördüğü bölüm, sahip olduğu sertifikalar, katıldıkları dil sınavlarının sonuç belgeleri, referansları ve uzmanlığı olan dilin konuşulduğu ülkede geçirilen süre sayılabilir.

Gerekli bilgilerin ve belgelerin ibrazından sonra noter, yeminli tercümanlık başvurusunda bulunan kişinin bilgi düzeyini, yetkinliğini ve istenilen kriterleri sağlayıp sağlamadığını ibraz edilen bilgiler ve belgeler ışığında değerlendirir. Eğer başvuru sahibinin yeminli tercümanlık yapma talebi uygun bulunursa kişi; yeminli tercümanların noterliklerde çalışma koşulları, gelen yabancı evrakların kabulünün nasıl yapıldığı, çeviri evraklarının hazırlanışı ve çeviri evraklarının onay süreci gibi konularda eğitimden geçirilir. Eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra kişiye özel yemin zaptı noter tarafından hazırlanır. Yemin zaptını yüksek sesle okuyan yeminli tercüman adayı gerekli yerleri imzalayarak yeminli tercüman unvanı ve yeminli tercümanlık yapma hakkını kazanır.

Başvuru sırasında, yeminli tercüman adayı yabancı dilde belge ibraz ederse bu belgeler kabul edilmez. Bu nedenle notere ibraz edilecek yabancı dildeki belgeler için söz konusu noterliğin bünyesinde yeminli tercümanlardan çeviri hizmeti alınması gerekir.

Yeminli tercümanlar tarafından yapılan çeviriler ıslak imzalı ve kaşeli olduğundan resmi kurumlara ibraz edilebilirler. Ancak yeminsiz tercümanların yaptıkları çeviriler için aynı durumdan bahsedilemez. Noter tasdiki konusunda da aynı ayrım geçerlidir. Noter onayı yalnızca yeminli tercümanların yaptıkları çeviriler için alınabilir.

Kaynak: www.uluay.com.tr

REKLAM

İlginizi çekebilir

Volatilite Dönemlerinde Çeşitlendirmenin Önemi

COVID-19 salgınının etkileri geniş çaplı olmuş ve yerel ve küresel piyasalarda önemlidalgalanmalara yol açmıştır. Bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.