Anasayfa > Muhasebe > Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi, Çalışmaları

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi, Çalışmaları

MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE
MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

REKLAM

Resmi Gazete, 26 Ocak 2013  CUMARTESİ, Sayı : 28540, Yönetmelik

Karar Sayısı : 2012/4097

Ekli “Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/12/2012 tarihli ve 13066 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1  30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Muhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti görev” tanımı aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“Muhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti görev:

a) Genel bütçeli idarelerde; muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, malmüdürü ve vergi dairesi müdürüunvanlarının yardımcısı kadrosunda asıl olarak bulunanlar ile defterdarlık uzmanlığı veya kadrosu ve ataması Bakanlığa ait olan sayman kadrosunda bulunanlar,

b) Kapsama dahil diğer idarelerde; muhasebe işlemlerinden birinci derecede sorumlu olarak çalışan muhasebe daire başkanı, gelir ve gider daire başkanı, hesap işleri daire başkanı, bütçe dairesi başkanı, mali hizmetler dairesi başkanı, strateji geliştirme daire başkanı, bütçe müdürü, mali hizmetler müdürü, strateji geliştirme müdürü, finans müdürü, hesap işleri müdürü, gider müdürü ve gelir müdürü gibi unvanların yardımcısı kadrosunda asıl olarak bulunanlar ile muhasebeci kadrosunda asıl olarak bulunanlar ve bu idarelerin muhasebe birimlerinde mali hizmetler uzmanı olarak görev yapanlar,

tarafından yürütülen görevi,”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “genel bütçe” ibaresi “merkezi yönetim” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

REKLAM

İlginizi çekebilir

2020 smmm asgari ücret tarifesi

2020 Yılı Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri

2020 yılında uygulanacak olan Defter Tutma ücretleri olarak, SMMM ve YMM Mali Müşavirlik Ücretleri belli …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir