Anasayfa > Genel > “Aile Vergisi” Getirilmesi Söz Konusu Değildir

“Aile Vergisi” Getirilmesi Söz Konusu Değildir

Medyada çıkan bazı haberlere göre Maliye bakanlığı açıklama yapmıştır.

REKLAM

Haberlerde “Aile Vergisi %35” başılığı altında Maliye Bakanlığı’nın eşe, çocuğa, anneye ve babaya, kardeşe ve sevgiliye verilen her türlü paradan ve gayrimenkulden % 35’e varan oranlarında gelir vergisi kesmek için tasarı hazırlandığı ifade edilmiştir.

Kamuoyunu yanlış yönde bilgilendiren içerik ve yorumlara dayandığı içinde maliye bakanlığı aşağıdaki açıklamaları yapmıştır:

  • Her şeyden önce Yeni Gelir Vergisi Kanununun hazırlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bilindiği üzere, 2008 yılında TBMM’ye sevkedilen bir kanun tasarısı ile Veraset ve İntikal Vergisinin yürürlükten kaldırılması ve Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması öngörülmüştü. Ancak bu Kanun tasarısı sevk edildiği dönemde (2008) yasalaşmadığı için, daha sonra Vergi Konseyi tarafından hazırlıkları yapılan Yeni Gelir Vergisi Kanun tasarısı çalışmaları sırasında aynı yaklaşımla Veraset ve İntikal Vergisinin kaldırılarak, sağlar arası intikallerin Gelir Vergisi Kanunu içine taşınması öngörülmüştü. Bakanlık tarafından yapılan teknik çalışmalar sırasında da aynı yaklaşım karar verilecek konular arasında teknik çalışmaya tabi tutulmuştur.
  • Konunun özü şudur. 1959 yılından bu yana uygulanmakta olan Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre, bir kişiden diğer bir kişiye yapılan hibe niteliğinde bedelsiz intikaller veraset ve intikal vergisine tabidir. Bedelsiz intikal eden tutar üzerinden %10 ila % 30 oranında veraset ve intikal vergisi alınmaktadır. Yalnız, bir kişiye ana, baba, eş ve çocuklarından ivazsız mal intikali halinde hesaplanan vergi yarısı oranında alınmaktadır. Mevcut Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda bu imkân sadece ana, baba, eş ve çocuklar için öngörülmüş olup; haber ve yorum içinde zikredilen diğer şahıslar bakımından bu imkân bulunmamaktadır.
  • Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan bu düzenlemenin özünde bir değişikliğe gidilmeksizin aynen Gelir Vergisi Kanununun içine taşınması alternatifi teknik düzeyde çalışılmıştır. Bu çalışmada, Gelir vergisi Kanununun sistematiği, tarife yapısı, istisna hükümleri dikkate alınmıştır.
  • Başka bir deyişle, söz konusu haberde yer aldığı gibi yeni ve ilk defa bir “Aile Vergisi” getirilmesi söz konusu değildir. Daha önce, ana, baba, eş ve çocuklar ile kardeşler arasında bedelsiz intikallerde ne kadar vergi alınıyorsa, aynı vergi yükü oranında vergi alınması öngörülmüştür. Veraset ve İntikal Vergisindeki bedelsiz intikallerde uygulanan %10-%30 oranındaki vergi yükünü aynen koruyacak şekilde bedelsiz edinimin bir kısmının istisna edilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle bedelsiz edinimlerde yüzde %35 oranında vergi getirilecek ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Kaynak: maliye.gov.tr

REKLAM

İlginizi çekebilir

Sosyal Medya İçerik Üreticiliği ile Mobil Uygulamalara Vergi Düzenlemesi

Yeni vergi düzenlemesi ile Sosyal medya ile (Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok vb) gelir elde edenler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.