Anasayfa > SMMM > 2015 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücretleri

2015 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücretleri

Resmi Gazete, 31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA, Sayı : 29222, Maliye Bakanlığından:

REKLAM

2015 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46. maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2015 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

 

 

2015 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRETLERİ

1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
A. Sürekli Danışmanlık (aylık)
a) Bir önceki yıl net satışları 3.083.000 TL’den az olan firmalarda : 515
b) Bir önceki yıl net satışları 8.222.000 TL’ ye kadar olan firmalarda : 615
c) Bir önceki yıl net satışları 20.557.000 TL’ ye kadar olan firmalarda : 1.030
d) Bir önceki yıl net satışları 61.674.000 TL’ ye kadar olan firmalarda : 1.540
e) Bir önceki yıl net satışları 61.674.000 TL’ yi aşan firmalarda : 1.980

(Yıllık 96 saate kadar, fazlası 70 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir.
Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)

B. Arızi Danışmanlık (saat ücreti)
a) Büroda : 185
b) İlgili işletmede : 260

C.Kontrol ve Revizyon İşlemleri
(1.540 TL’ den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır.

D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi : 615
b) İnşaat-İmalat İşletmesi : 1.020

2. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
615 TL’ den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden : %2

3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ
Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık)
a) Banka ve sigorta şirketleri : 615
b) Halka açık şirketler ve aracı kurumlar : 305
c) Diğer şirketler : 205

4. TASFİYE (Her hesap dönemi için)
A. Şahıs Firmaları : 205
B. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler : 305
C. Kooperatifler : 715
D. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler : 920
E. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olmayanlar) : 1.210
F. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olanlar) : 1.540

5. BİLİRKİŞİLİK
a) Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için: 515
b) Sermaye artırımı işlerinde: 405
c) 305 TL’ den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net satışların: %01
d) Diğer bilirkişiliklerde : 1.320

6. HAKEMLİK
825 TL’ den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.

7. FİZİBİLİTE RAPORU
1.230 TL’ den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır.
a) Toplam yatırım tutarı 2.055.000 TL’ ye kadar olanlardan : %004
b) Sonra gelen 10.278.000 TL için : %001
c) 12.333.000 TL’ yi aşan kısım için : %0005

8. İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 720 TL’ den az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır.
Standart saat ücreti ( 150 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)

9. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ
DENETİMİ
A. İktisadi işletmesi olmayanlar : 1.020
B. İktisadi işletmesi olanlar
a) Gelirleri 4.1111.000 TL’ ye kadar olanlarda : 2.090
b) 4.111.000 TL’ yi aşan kısım için : %005

10. SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ
SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti (200 TL/saat) olarak uygulanır. 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin % 50’sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.

11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
1.020 TL’ den az olmamak üzere;
A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM’ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır)
i- 3.597.000 TL’ ye kadar kısmı için : %003
ii- Sonra gelen 7.194.000 TL için : %002
iii- 10.791.000 TL’ yi aşan kısım için : %001
B. Veya kredi tutarının,
i- 517.000 TL’ sine kadar kısmı için : %03
ii- Sonra gelen 643.000 TL için : %01
iii- 1.160.000 TL’ yi aşan kısım için : %005
A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamının 2.090 TL’yi aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B maddelerinden hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır.

12. SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde, 505 TL’den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
a) İlk 1.441.000 TL için : %02
b) Sonra gelen 1.441.000 TL için : %01
c) Sonra gelen 5.764.000 TL için : %005
d) Sonra gelen 11.528.000 TL için : %001
e) Sonra gelen 23.056.000 TL için : %0005
f) Aşan kısım için : %0001

NOTLAR:
1-Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle serbest muhasebeci mali müşavirler için de geçerlidir.
2-Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle yeminli mali müşavirler için de geçerlidir.
3-Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır.
4-12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 283 üncü maddesi gereğince Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan tarife ile belirlenen bilirkişi ücreti, bu tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin dışındadır.

 

Tarifenin tamamı için bakınız: 2015 yılı serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarife

 

REKLAM

İlginizi çekebilir

2016 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifeleri

2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir