Anasayfa > Resmi Gazete > 2013 Yılı Değerli Kağıtlar Ücretleri

2013 Yılı Değerli Kağıtlar Ücretleri

Resmi Gazete, 31 Aralık 2012  PAZARTESİ, Sayı : 28514 (4. Mükerrer), Maliye Bakanlığından:

REKLAM

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2012/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2013 yılı değerli kağıtlar ücretleri:

1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 7,25
b) Beyanname 7,25
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 14,50
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 72,00
4 – Yabancılar için ikamet tezkereleri 198,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – Nüfus cüzdanları 6,50
7 – Aile cüzdanları 66,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 89,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 89,00
11 – Motorlu araç trafik belgesi 89,00
12 – Motorlu araç tescil belgesi 66,50
13 – İş makinesi tescil belgesi 66,50
14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 4,50
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 6,00

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01/01/2013 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

REKLAM

İlginizi çekebilir

esnaflara kredi yapılandırması

Esnaflara Kredi Yapılandırması

Yapılan açıklamaya göre Esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanlar yapılandırılacak. 30 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir