muhasebe
muhasebe dersleri

BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ

4. Bilançonun Düzenlenmesi: Muhasebe sisteminde olduğu gibi bilançonun düzenlenmesinde de belirli bir sistem ve mantık vardır. Bilanço düzenlenirken önemli olan 5 tane ana hesap grubunu bilmektir. Bilançodaki hesap gruplarının numarası ve sırası bilançoyu düzenlerken önemlidir. Tek düzen hesap planındaki hesapların hepsi bilançoya yazılmaz. Bilançoya yazılacak hesaplar 1, 2, 3, 4 ve 5 ile başlayan hesaplardan oluşmaktadır.

REKLAM

Hesap planında, 1 ile başlayan hesaplar 1.Dönen Varlıklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 2 ile başlayan hesaplar 2.Duran Varlıklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 3 ile başlayan hesaplar 3.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 4 ile başlayan hesaplar 4.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 5 ile başlayan hesaplar 5.Öz Kaynaklar grubuna yazılır.

Yukarıda yazdığımız gibi temel mantık, bir hesabın kodu hangi rakamla başlıyorsa aynı rakamdaki hesap grubuna yazılarak kayıt edilir. Örneğin:

AKTİF ... İŞLETMESİ ... TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR
100 Kasa Hesabı
101 Alıan Çekler Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

II. DURAN VARLIKLAR
252 Binalar Hesabı
255 Demirbaşlar HesabıIII. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
300 Banka Kredileri Hesabı
321 Borç Senetleri Hesabı

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
400 Banka Kredileri Hesabı
420 Satıcılar Hesabı

V. ÖZ KAYNAKLAR
500 Sermaye Hesabı
501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı

AKTİF TOPLAM   PASİF TOPLAM  


Örnek:
HG işletmesinin 01.01.2009 tarihinde aşağıdaki hesaplarını bilançoya yerleştirelim ve sermayeyi bulalım:

100 Kasa Hesabı ... 2.000 TL
102 Bankalar Hesabı ... 5.000 TL
153 Ticari Mallar Hesabı ...1.000 TL
255 Demirbaşlar Hesabı ... 6.000 TL
321 Borç Senetleri Hesabı ... 4.000 TL
400 Banka Kredileri Hesabı ... 3.000 TL
421 Borç Senetleri Hesabı ... 5.000 TL

İşletmenin sermayesini bularak hesapları bilançoda gösterelim:

AKTİF HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR ... 8.000
100 Kasa Hesabı 2.000
102 Bankalar Hesabı 5.000
153 Ticari Mallar Hesabı 1.000

II. DURAN VARLIKLAR ... 6.000
255 Demirbaşlar Hesabı 6.000III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ... 4.000
321 Borç Senetleri Hesabı 4.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ... 8.000
400 Banka Kredileri Hesabı 3.000
421 Borç Senetleri Hesabı 5.000

V. ÖZ KAYNAKLAR ... 2.000
500 Sermaye Hesabı 2.000

AKTİF TOPLAM 14.000 PASİF TOPLAM 14.000

Örneğin Devamı: HG işletmesi 05.01.2009 tarihinde 13.000 TL tutarındaki bir taşıtı kısa vadeli banka kredisi ile alıyor. Buna göre yeni bilanço aşağıdaki gibi düzenlenir:

Yeni bilanço:
AKTİF HG İŞLETMESİ 05.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR ... 8.000
100 Kasa Hesabı 2.000
102 Bankalar Hesabı 5.000
153 Ticari Mallar Hesabı 1.000

II. DURAN VARLIKLAR ... 19.000
254 Taşıtlar Hesabı 13.000
255 Demirbaşlar Hesabı 6.000III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ... 17.000
300 Banka Kredileri 13.000
321 Borç Senetleri Hesabı 4.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ... 8.000
400 Banka Kredileri Hesabı 3.000
421 Borç Senetleri Hesabı 5.000

V. ÖZ KAYNAKLAR ... 2.000
500 Sermaye Hesabı 2.000

AKTİF TOPLAM 27.000 PASİF TOPLAM 27.000

Görüldüğü gibi işletme yeni bir taşıt aldığından taşıtlar hesabı duran varlıklara eklendi. Taşıt için kullandığı kaynak ta kısa vadeli banka kredisi olduğundan, banka kredileri hesabı kısa vadeli yabnacı kaynaklara eklendi. Böylece bilançonun temel eşitliği bozulmamıştır.

4.1. Açılış Bilançosu Düzenlenmesi: İşletme kurulduğu zaman sahip olduğu varlıkları ve bunların sağlandığı kaynakları ve işletme sermayesini gösteren bilançoya açılış bilançosu denir. İşletmenin açılışında kullanılan hesaplar bilançoya yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir.

Örnek: HG işletmesi 01.01.2009 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynak hesapları ile kuruluyor. İşletmenin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi bulunuz.

100 Kasa Hesabı ... 4.000 TL
102 Bankalar Hesabı ... 7.000 TL
121 Alacak Senetleri ... 6.000 TL
153 Ticari Mallar Hesabı ... 8.000 TL
255 Demirbaşlar Hesabı ... 5.000 TL
321 Borç Senetleri Hesabı ... 9.000 TL
400 Banka Kredileri Hesabı ... 13.000 TL
421 Borç Senetleri Hesabı ... 5.000 TL

Cevap: İşletmenin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi bulalım

AKTİF HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR ... 25.000
100 Kasa Hesabı 4.000
102 Bankalar Hesabı 7.000
121 Alacak Senetleri Hesabı 6.000
153 Ticari Mallar Hesabı 8.000

II. DURAN VARLIKLAR ... 5.000
255 Demirbaşlar Hesabı 5.000III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ... 9.000
321 Borç Senetleri Hesabı 9.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ...18.000
400 Banka Kredileri Hesabı 13.000
421 Borç Senetleri Hesabı 5.000

V. ÖZ KAYNAKLAR ... 3.000
500 Sermaye Hesabı 3.000

AKTİF TOPLAM 30.000 PASİF TOPLAM 30.000

 

sayfa 3

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Bilanço

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama