TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMAYANA UYGULANACAK PARA CEZASI TUTARLARI>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Terör Mağduru Çalıştırmayana Uygulanacak Para Cezası Tutarları:


Dönemler

Tutar
01.07.2004 - 31.12.2004 arası

4.441.500.000

01.01.2005 - 31.12.2005 arası

4.887 YTL

01.01.2006 - 31.12.2006 arası          

5.310 YTL

01.01.2007 - 30.06.2007 arası

5.625 YTL

01.07.2007 - 31.12.2007 arası

5.850 YTL

01.01.2008'den İtibaren

6,084 YTL


Çalıştırılmayan terör mağduru ve çalıştırılmayan her ay için (3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ek Madde 1)

 

 

 

 

 

<< Pratik bilgiler >>
facebooktwitter+googleyoutube