SSK PRİM ORANLARI>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


SSK Prim Oranları:

Sigorta Kolu İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası   1,5 - 7 1,5 - 7
Analık Sigortası   1 1
Hastalık Sigortası 5 6 11
Hastalık Sigortası (Aday Çırak ve Öğrenciler İçin) 2 2 4
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası (Yeraltı Maden İşyerlerinde Çalışanlar İçin) 9 13 22
Sosyal Güvenlik Destek Primi 7.5 22,5 30

 

 

 

 

 

 

 

<< Pratik bilgiler >>
facebooktwitter+googleyoutube