SOSYAL GÜVENİK KURUMUNDA UYGULANACAK TÜM PRİM ORANLARI
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Sosyal Güvenik Kurumunda uygulanacak tüm prim oranları:

4-a, 4-b ve 4-c ye tabi çalışanların tabi olacakları prim oranları (ssk bağkur emekli sandığı'na tabi çalışanların tabi olacakları prim oranları)

4-a kapsamında (eski SSK'ya tabi olarak çalışanlarda) çalışanlara ait prim oranları 
  Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı*
(İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi)
- 1 – 6,5 1 – 6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı** 9 11 20
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin bir üstteki Oranlar değil bu sırada belirtilen  malüllük yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı uygulanır*** 9 12 - 14 21 - 23
Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı 5 7,5 12,5
Toplam 14 19,5 - 28 33,5 - 42

*tehlike sınıf ve derecesine göre değişiyor.

**Fiili hizmet zammının uygulanmadığı işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 11 işveren hissesi,

***60 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 12 işveren hissesi,

***90 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 12,5 işveren hissesi,

***180 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 14 işveren hissesi,

 

4/a'ya tabi (eski SSK ya tabi olarak çalışanlarda) emeklilerin ödeyecekleri Sosyal Güvenlik destek prim oranları
  Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi) - 1-6,5 1-6,5
Sosyal Güvenlik Destek Prim Oranı 7,5 22,5 30
Toplam 7,5 23,5 - 29 31 – 36,5

 

4/b ye tabi (Eski Bağ-Kur olarak çalışanlar) sigortalıların prim oranları
  Toplam  (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı
(İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Prim Oranları )
1 – 6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı 20
Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı 12,5
Toplam 33,5 - 39

 

4/b ye tabi (Eski Bağ-Kur olarak çalışanlar) emeklilerin  ödeyecekleri Sosyal Güvenlik destek prim oranları ( Ödenecek tutarlar dönemi itibariyle Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçemez)
2008 Yılında emekli aylığının (%) 2009 Yılında emekli aylığının  (%) 2010 Yılında emekli aylığının  (%) 2011’ve devamı emekli aylığının  (%)
12 13 14 15

 

4/c ' ye  tabi çalışanların (Devlet Memurları) prim oranları
  Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı
(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)
9 14,33 - 21 23,33 - 30
Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı 5 7,5 12,5
Toplam 14 18,5 – 28,5 32,5 – 42,5

 

4/a'ya tabi (eski SSK'ya tabi olarak çalışanlardan) emeklilerin ödeyecekleri Sosyal Güvenlik destek prim oranları
  Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı
(İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Prim Oranı)
- 1-6,5 1-6,5
Sosyal Güvenlik Destek Prim Oranı 7,5 22,5 30
Toplam 7,5 23,5 - 29 31 – 36,5

 

<< Pratik bilgiler >>
facebooktwitter+googleyoutube