KIDEM TAZMİNATI TAVANI

 

2014 Kıdem Tazminatı Tavanı:

  01.01.2014 - 30.06.2014 01.07.2014 - 31.12.2014
Kıdem Tazminatı Tavanı 3.429,44 TL -

 

 
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


2013 Kıdem Tazminatı Tavanı:

  01.01.2013 - 30.06.2013 01.07.2013 - 31.12.2013
Kıdem Tazminatı Tavanı 3.129,25 TL 3.218,88 TL

 

 

2012 Kıdem Tazminatı Tavanı:

  01.01.2012 - 30.06.2012 01.07.2012 - 31.12.2012
Kıdem Tazminatı Tavanı 2.805,04 TL 3.033,98 TL

 

 

2011 Kıdem Tazminatı Tavanı:

  01.01.2011 - 30.06.2011 01.07.2011 - 31.12.2011
Kıdem Tazminatı Tavanı 2.623,23 TL 2.731,85 TL

 

 

2010 Kıdem Tazminatı Tavanı:

  01.01.2010 - 30.06.2010 01.07.2010 - 31.12.2010
Kıdem Tazminatı Tavanı 2.427,04 TL 2.517,01 TL

 

 

2009 Kıdem Tazminatı Tavanı:

  01.01.2009 - 30.06.2009 01.07.2009 - 31.12.2009
Kıdem Tazminatı Tavanı 2.260,05 TL 2.365,00 TL

 

 

<< Pratik bilgiler >>
facebooktwitter+googleyoutube