VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANLARI>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Vergiden Müstesna Harcırah Tavanları:

 

Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı
01.01.2014 Tarihinden İtibaren  
01.01.2013 Tarihinden İtibaren 46,00 TL
01.01.2012 Tarihinden İtibaren 43,50 TL
01.01.2011 Tarihinden İtibaren 41,00 TL
01.01.2010 Tarihinden İtibaren 39,00 TL
01.01.2009 Tarihinden İtibaren 37,50 TL
01.01.2008 - 31.12.2008 Arası 35 TL
01.01.2007 - 31.12.2007 Arası 33 TL
01.01.2006 - 31.12.2006 Arası 30 TL
01.01.2005 - 31.12.2005 Arası 27,60 TL
01.01.2004 - 31.12.2004 Arası 23 TL

 

 

 

<< Pratik bilgiler >>
facebooktwitter+googleyoutube