KPSS MUHASEBE SORULARI ANLATIMLI ÇÖZÜMÜ - VİDEO

1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL’dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. Buna göre, yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı 300 YTL
B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu 300 YTL
C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 300 YTL
D) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 2700 YTL
E) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı 2700 YTL

Sorunun Anlatımlı Çözümleri:
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde HesaplamaKaydi envanter: 79.600
Fiili envanter: 76.900 (Geçerli olan tutar fiili envanter sonucunda bulunan tutar olarak alınır)

79.600 - 76.900 = 2.700 noksanlık

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

.................................... /......................................

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı

100 Kasa Hesabı

 

2.700

 

 

2.700


Video Anlatımlı Çözümü:

 

 

sonraki soru ve çözümü >>>>>

<< KPSS Muhasebe soruları çözümleri >>

<< 2009 KPSS sorularının tamamı ve cevapları >>
facebooktwitter+googleyoutube