>> Muhasebe
>> Muhasebenin Önemi
>> Muhasebe Mesleği
>> Muhasebe Videoları
>> Muhasebe Hesapları
>> Muhasebe Soruları
>> Genel Muhasebe Video Eğitimi
>> Monografi ve Örnekler
>> Muhasebe Slaytları
>> Ön Muhasebe
>> S.M.M.M.
>> S.M.M.M. Stajı
>> 2018 Pratik Bilgiler


>> Banka İşlemleri
>> Beyannameler
>> Bilanço
>> Bilgisayarlı Muhasebe
>> Bütçe
>> Dış Ticaret
>> Dış Ticaret Muhasebesi
>> Ekonomi
>> Finansal Yatırım
>> Gelir Tablosu
>> Genel Muhasebe
>> Hukuk
>> İnşaat Muhasebesi
>> İşletme
>> İşletme Defteri
>> İthalat-İhracat
>> Kambiyo Senetleri
>> Kooperatifler
>> Kurumsal Başvurular
>> Maliyet Muhasebesi
>> Muhasebe Denetimi
>> Resmi Yazı ve Dilekçeler
>> Serbest Meslek Defteri
>> Şirketler Muhasebesi
>> Tacirlerin Sorumlulukları
>> Ticari Belgeler
>> Vergi
>> Yönetim


>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimi Bordro
>> AŞ Kar Dağıtımı ve Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemlerinin Muhasebesi
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Giderlerin Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı Hesaplama
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Beyannamesi Örneği
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı Hesaplama
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli ve Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu ve Muhasebesi
>> Vergi Levhası
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
>> 2017-2018 Yıllık Planları
>> Muhasebe ve Finansman Alanı
>> Beyanname Formları
>> SGK Formları
>> SMMM Belge ve Formları
>> KPSS Soru ve Cevapları
>> KPSS Soru Çözümleri
>> Ödev Kapakları
>> Sorgulamalar
>> Dilekçematik
>> E-Beyanname
>> Okullar
>> Açıköğretim
>> Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları
>> Resmi Gazete


>> Muhasebenin Tanımı
>> Hesap Kavramı
>> Bilanço
>> Yevmiye Defteri
>> Büyük Defter
>> Mizan
>> Gelir Tablosu
>> Çözümlü Monografi
>> İşletme Çeşitleri
>> Asgari Ücret
>> AGİ
>> Gelir Vergisi Dilimleri
>> Damga Vergisi Oranları
>> Motorlu Taşıt Vergileri
>> Kıdem Tazminatı Tavanı
>> Fatura Kesme Sınırı
>> 2017 ÖSYM Sınav Takvimi


Meslek yüksek okullarında 2 yıl olarak okutulan muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü; muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren şirketlerin, mali müşavirlik bürolarının, kamu ya da özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılamak üzere muhasebe elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde okuyan öğrenciler,  2 yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanında yetiştirilmekte, genel muhasebe, vergi uygulamaları, muhasebe paket programları gibi konularda eğitim almaktadırlar.


Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünden mezun olanlar, Muhasebe meslek elemanı ünvanı ile Ön Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Öğrenciler istedikleri taktirde, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler üç yıl staj yaptıktan sonra ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı oldukları takdirde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına sahip olabilirler.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:

 • Muhasebe
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İşletme
 • İktisat
 • Maliye
 • Kamu Yönetimi
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetim


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dersleri:

I. Dönem Dersleri

 • İktisada Giriş
 • Hukuka Giriş
 • İşletme Bilimine Giriş I
 • Muhasebe Prensipleri
 • Bilgisayar Bilimine Giriş
 • Matematik
 • Davranış Bilimi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
 • Türkçe I
 • Yabancı Dil I


III. Dönem Dersleri

 • Türk Vergi Sistemi I
 • Maliyet Muhasebesi I
 • Bilgisayarlı Muhasebe
 • Vergi Hukuku I
 • Finansal Yönetim
 • İşletme Hukuku 
 • İstatistik
 • İşletme Yönetimi I
 • Mali Tablo Analizi
 • Yabancı Dil III

II. Dönem Dersleri

 • İktisat 
 • İnsan İlişkileri
 • İşletme Bilimine Giriş II
 • Finansal Muhasebe
 • Bilgisayar Uygulamaları
 • Kantitatif Yöntemler
 • Maliyet Muhasebesine Giriş
 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
 • Türkçe II
 • Yabancı Dil II
 • İş Yeri Uygulaması

IV. Dönem Dersleri

 • Türk Vergi Sistemi II
 • Vergi Hukuku II
 • Maliyet Muhasebesi II
 • Finansal Analiz
 • Yönetim Muhasebesi 
 • Bilgisayarlı Muhasebe
 • İşletme Yönetimi II
 • Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymetler Yatırımlarının Yönetimi
 • Muhasebe Denetimi 
 • Yabancı Dil IV
 • İş Yeri Uygulaması

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek Yüksek Okulları Taban Puanları (2011)facebooktwitter+googleyoutube