MUHASEBE VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERSLERİ

Muhasebe ve Finansman Bölümü: Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alan bilgisayarlı muhasebe, dış ticaret ofis işlemleri, finans ve borsa hizmetleri dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren bir alandır.

Muhasebe ve finansman bölümünde 3 tane dal bulunmaktadır. Bunlar;

Bilgisayarlı muhasebe dalı: Muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği, ticari işletmelerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Dış ticaret ofis hizmetleri: Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri takip etme ve dış ticaret muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Finans ve borsa hizmetleri: Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri ve sermaye piyasası kayıtlarını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


ALAN ORTAK DERSLERİ

MESLEKİ GELİŞİM
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programı uygulanır.

MATEMATİK
Lise Matematik 11.sınıf Dersi Öğretim Programı uygulanır.

BÜRO HİZMETLERİ
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Büro Hizmetleri Dersi Öğretim Programı uygulanır.

BİLGİSAYARDA YAZI
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Bilgisayarda Yazı Dersi Öğretim Programı uygulanır.

OFİS PROGRAMLARI
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Ofis Programları Dersi Öğretim Programı uygulanır.

KURUMSAL BAŞVURULAR
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Kurumsal Başvurular Dersi Öğretim Programı uygulanır.

TİCARİ BELGELER
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Ticari Belgeler Dersi Öğretim Programı uygulanır.

GENEL MUHASEBE 1
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Genel Muhasebe 1 Dersi Öğretim Programı uygulanır.


DAL DERSLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ
MEGEP kapsamında hazırlanan İşletme Yönetimi Dersi Öğretim Programı uygulanır.

GENEL MUHASEBE 2
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Genel Muhasebe 2 Dersi Öğretim Programı uygulanır.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Öğretim Programı uygulanır.

ŞİRKETLER MUHASEBESİ
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Şirketler Muhasebesi Dersi Öğretim Programı uygulanır.

MALİYET MUHASEBESİ
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Maliyet Muhasebesi Dersi Öğretim Programı uygulanır.

İNŞAAT MUHASEBESİ
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan İnşaat Muhasebesi Dersi Öğretim Programı uygulanır.

MESLEKİ YABANCI DİL
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Mesleki Yabancı Dil Dersi Öğretim Programı uygulanır.

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Dış Ticaret İşlemleri Dersi Öğretim Programı uygulanır.

DIŞ TİCARETTE TESLİM VE ÖDEME
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Dersi Öğretim Programı uygulanır.

DIŞ TİCARET MEVZUATI
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Dış Ticaret Mevzuatı Dersi Öğretim Programı uygulanır.

DIŞ TİCARET MUHASEBESİ
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Dış Ticaret Muhasebesi Dersi Öğretim Programı uygulanır.

BÜTÇELEME
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Bütçeleme Dersi Öğretim Programı uygulanır.

BANKA İŞLEMLERİ
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Banka İşlemleri Dersi Öğretim Programı uygulanır.

SERMAYE PİYASASI
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Sermaye Piyasası Dersi Öğretim Programı uygulanır.

FİNANSAL YATIRIM
MEGEP kapsamında; hazırlanan ve uygulamaya konan Finansal Yatırım Dersi Öğretim Programı uygulanır.

SERMAYE PİYASASI KAYITLARI
MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Sermaye Piyasası Kayıtları Dersi Öğretim Programı uygulanır.


facebooktwitter+googleyoutube