YEVMİYE DEFTERİ

4. Açılış Kaydı: Yevmiye defterine ilk olarak yani birinci madde olarak açılış bilançosundaki hesapların yazıldığı kayıt yapılır. Bilançonun aktifinde yer alan değerler yevmiye defterinin borcuna, pasifte yer alan değerler ise alacağına kaydedilir. Açılış kaydı yevmiye defterinin 1 numaralı maddesidir. Yevmiye defterine yapılan kayıtlar ne olursa olsun borç ve alacak toplamlarının mutlaka birbirine eşit olması gereklidir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Örnek: HG işletmesi 01.01.2009 tarihinde ki açılış bilançosunu aşağıdaki gibidir. Buna göre açılış kaydını düzenleyeniz.

AKTİF HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR..............................................25.000
100 Kasa Hesabı.........................4.000
102 Bankalar Hesabı.................7.000
121 Alacak Senetleri Hesabı...6.000
153 Ticari Mallar Hesabı........8.000

II. DURAN VARLIKLAR...............................................5.000
255 Demirbaşlar Hesabı........5.000III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK...........9.000
321 Borç Senetleri Hesabı.......9.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.........18.000
400 Banka Kredileri Hesabı.....13.000
421 Borç Senetleri Hesabı........5.000

V. ÖZ KAYNAKLAR................................................3.000
500 Sermaye Hesabı...................3.000

AKTİF TOPLAM 30.000 PASİF TOPLAM 30.000


Cevap:
İşletmenin açılış bilançosunundan faydalanarak açılış kaydını düzenleyelim.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.01.2009......................................

100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı
400 Banka Kredileri Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
500 Sermaye Hesabı

......................Açılış Kaydının Düzenlenmesi...............

 

4.000
7.000
6.000
8.000
5.000

 

 

 9.000
13.000
5.000
3.000


Örnek:
HG işletmesi 01.01.2009 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynak hesapları ile kuruluyor. İşletmenin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi bulunuz ve işletmenin açılış kaydını yapınız.

100 Kasa Hesabı............................................24.000 TL
102 Bankalar Hesabı.....................................17.000 TL
121 Alacak Senetleri.....................................36.000 TL
153 Ticari Mallar Hesabı.............................48.000 TL
252 Binalar Hesabı.......................................90.000 TL
255 Demirbaşlar Hesabı..............................35.000 TL
320 Satıcılar Hesabı....................................70.000 TL
321 Borç Senetleri Hesabı..........................49.000 TL
400 Banka Kredileri Hesabı........................33.000 TL
421 Borç Senetleri Hesabı..........................25.000 TL


Cevap:
İşletmenin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi bulalım

Açılış Bilançosu:
AKTİF HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR............................................125.000
100 Kasa Hesabı........................24.000
102 Bankalar Hesabı.................17.000
121 Alacak Senetleri Hesabı...36.000
153 Ticari Mallar Hesabı........48.000

II. DURAN VARLIKLAR...........................................125.000
252 Binalar Hesabı..................90.000
255 Demirbaşlar Hesabı.........35.000III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK........119.000
320 Satıcılar Hesabı...............70.000
321 Borç Senetleri Hesabı.....49.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK........58.000
400 Banka Kredileri Hesabı.....33.000
421 Borç Senetleri Hesabı.......25.000

V. ÖZ KAYNAKLAR.............................................73.000
500 Sermaye Hesabı........73.000

AKTİF TOPLAM 250.000 PASİF TOPLAM 250.000


Açılış Kaydı:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.01.2009......................................

100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
252 Binalar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı

320 Satıcılar Hesabı
321 Borç Senetleri Hesabı
400 Banka Kredileri Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
500 Sermaye Hesabı

......................Açılış Kaydının Düzenlenmesi...............

 

24.000
17.000
36.000
48.000
90.000
35.000

 

 

 
70.000
49.000
33.000
25.000
73.000


sayfa 2

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

<< Genel muhasebe >>
facebooktwitter+googleyoutube