Anasayfa > Genel > Vergi Borcu Taksitlendirme ve Tecil Etme Nasıl Olur

Vergi Borcu Taksitlendirme ve Tecil Etme Nasıl Olur

Vergi borcu taksitlendirme nasıl olur: Mükellefler karşılaştıkları ekonomik ve mali zorluklar nedeniyle vergi borçlarını ödeme güçlüğü içine düşebilirler. Zor duruma düşmeleri nedeniyle borçlarını ödeyemeyen mükelleflerin borçları, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş (50.000,00 TL’nin üzerindeki borçlar için) olmak şartıyla, 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil ve taksitlendirilebilir.

REKLAM

Hangi vergi borçları taksitlerndirilir veya tecil edilebilir: Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka  ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen  tarhiyata dayanan tapu harçları hariç), Fonlar, Ecrimisil ve Eğitime Katkı Payı  ve Eğitime Katkı Payına ait gecikme zammı dışındaki diğer borçlarınız için tecil  ve taksitlendirme talep edebilirsiniz. Ancak bu vergilere ait gecikme zamlarının  tecil ve taksitlendirilmesi mümkündür.  Gecikme zammı uygulanmış borçlarda  sadece alacak aslı için tecil ve taksitlendirme yapılmamaktadır. Asıl alacak ile  birlikte bu alacağa ait gecikme zammının da tecil ve taksitlendirilmesinin talep edilmesi halinde, talep değerlendirmeye alınacaktır.

Kimler ve ne zaman talep eder: Bizzat borçlunun kendisi veya vergi borcundan sorumlu tutulan  kanuni temsilciler, ortaklar gibi asıl borçlu ile birlikte borçtan sorumlu  tutulan kişiler veya bu konuda özel olarak vekalet verilen kişiler tecil ve  taksitlendirme talebinde bulunabilirler.  Tecil ve taksitlendirme, borcun  ödenmesinden önceki her safhada, haczin tatbik edilmiş olduğu hallerde ise  haczedilen malların paraya çevrilmesine kadar talep edilebilir.

Tecil faizi oranı ve taksitlendirme süresi: Tecil faizi oranı yıllık % 12’dir. Azami taksitlendirme süresi yasa gereği 36 aydır.

Taksitlendirme ve tecil talebi nasıl yapılır: Borçlarının tecil ve taksitlendirilmesini talep eden  borçluların, “Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu” ile bağlı bulundukları  vergi dairesine, vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa veya Başkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu form, Başkanlığımız internet  sitesinden temin edilerek kullanılabilecektir. Tecil ve taksitlendirme talebinin  değerlendirilebilmesi için formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı,  gecikme faizi ve vergi cezası, Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik  para cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları,  Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca  tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacaklar ve  bunların fer’ileri vergi dairelerince taksitlendirilmekte olup, bu tür  borçlarının tecilinin vergi dairesinden talep edilmesi gerekmektedir.

Tecil şartlarına uyulmamasının sonuçları:
– Tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmaması halinde, tecil geçerliliğini kaybeder.
– Teminat paraya çevrilir ve cebri icraya ilişkin hükümler uygulanarak alacağın tahsili yoluna gidilir.
– Tecil edilen borçlara normal vade tarihinden yapılan ödeme tarihlerine kadar gecikme zammı hesaplanır. Yapılan taksit ödemeleri borca mahsup edilir.
– Bu borçlar için daha önceden ödenmiş olan tecil faizleri, hesaplanan gecikme zammına mahsup edilir. Ancak, tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilemeyen alacaklardan olması halinde ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.

REKLAM

İlginizi çekebilir

senetle motor nasıl alınır

Senetle Motor Nasıl Alınır?

Senetle yamaha motor almak istiyorum. Senetle Motosiklet satanlar İzmir, İstanbul, Ankara ilinde nerde bulurum? Şimdi …

Bir yorum

  1. Tezgah Kaplama

    Bu bilgileri bizimle paylastiginiz için tesekkür ederim.

    Saygilar Didem

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.